Joan, als coach, begeleider, trainer met beide voeten stevig op de grond.

Het verhaal van Joan

Het verhaal van mij is als een ketting waar voortdurend nieuwe kralen aangerijgd woorden. Met andere woorden, het is niet af. Het heeft (gelukkig) nog een open eind…….
Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke verhaal. Een verhaal waarvan je pas ontdekt hoe uniek en bijzonder het is als een ander in de gelegenheid wordt gesteld daar kennis van te nemen en er op mag reageren. Als vijftiger had ik al een heel leven achter mij voordat ik mijn eigen verhaal écht leerde kennen en beetje bij beetje te begrijpen.

Ik merk dagelijks in hoeverre je eigen ontwikkeling van invloed is op mijn begeleiding. Je kunt iemand niet verder helpen dan waar jezelf bent geweest. Voorbij de existentiële vragen, de verbijstering, de hoop, het enthousiasme, het verdriet en de pijn. Voorbij het verlies, voorbij het loslaten van personen en materie, voorbij de twijfel over jezelf en anderen.
Voorbij het immens gelukzalige gevoel dat pijn en fijn met elkaar in balans brengt.

Schudden aan de boom

En voordat het zover kon komen moest er eerst heel hard (en langdurig) worden geschud aan de figuurlijke boom die Joan heet. Het schudden begon in 2007. In een nieuwe werkomgeving maakte ik voor het eerst kennis met ‘coaching’. En ik kan je vertellen, dat was echt niet fijn. Lastige vragen, worstelend met loyaliteit, het voelde als een aanval op mijn beeld van hoe de wereld in elkaar stak. (of op zijn minst moest zitten)
Ik kan precies voelen wat er wordt bedoelt als een nieuwe coach cliënt aangeeft op te zien tegen het eerste gesprek, het lastig vind.

In december 2010, een aantal gesprekken, positieve ervaringen en veel tijd verder, heb ik besloten om over vijf jaar zelfstandig coach, trainer te willen zijn. Het effect van een aantal gesprekken heb ik achteraf als overdonderend positief ervaren. Er is een wereld voor mij opengegaan.

Doelgericht als ik ben kon een plan van aanpak mbt opleidingen en trainingen niet uitblijven en februari 2011 ben ik gestart met opleiding tot academisch coach. Als ik terugkijk op die jaren overheerste een lange tijd het gevoel van ‘niet genoeg te weten’. Elke kennis die ik vergaarde riep weer méér nieuwe vragen op.
Inmiddels besef ik dat ik voldoende weet voor wat NU nodig is en tegelijkertijd weet ik ook dat er elke dag weer nieuwe vragen opdoemen die om een antwoord vragen. Eenmaal begonnen met ont-wikkelen is het proces niet meer te stoppen.

Ik nodig je uit

1 februari 2015 ben ik begonnen met mijn zelfstandige praktijk Join Coaching & Training. Een uitnodiging aan iedereen om mee te maken wat ik zelf als buitengewoon waardevol heb ervaren. Vanaf 1 februari 2020 is het logo van mijn praktijk veranderd. Nu onder eigen naam met ondertitel join-coaching-training.

Een stukje ‘meelopen’ in het proces van ontwikkeling zoals jij die bijvoorbeeld door kunt maken. Op basis van gelijkwaardigheid, met passende interventies, het maakt dit vak tot, volgens mij, het mooiste van de wereld.
In een coachgesprek, een workshop, een training of systemische opstelling.
Taak- mens- en doelgericht, luisterend, confronterend, spiegelend, met de juiste vragen, verhelderend en met passende vaardigheden om samen op basis van gelijkwaardigheid jouw vraag te onderzoeken.

Zullen we persoonlijk kennismaken?