Joan, als coach, begeleider, trainer met beide voeten stevig op de grond.

Joan, met beide voeten op de grond

Joan, als coach en trainer uit Swifterbant met de beide voeten stevig op de grond. Jou begeleidend in de ontmoeting met jezelf.
En dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het is een manier van werken die voortkomt uit de stappen die ik zelf de laatste jaren heb doorleeft. Niet zweverig! Met beide voeten op de grond, met meer verbondenheid tussen het hart en het hoofd.
In een evenwicht van gevoel en verstand.

Je kunt iemand niet verder helpen dan waar jezelf bent geweest. Voorbij de existentiële vragen, de verbijstering, de hoop, het enthousiasme, het verdriet en de pijn. Voorbij het verlies, voorbij het loslaten van personen en materie, voorbij de twijfel over jezelf en anderen.
Voorbij het immens gelukzalige gevoel dat pijn en fijn met elkaar in balans brengt.

Een jongenswens als drijfveer

De drijfveer om anderen te willen helpen gaat terug naar die wens van een kleine jongen om zendeling te willen worden. Een wens die in de rationele omgeving van mijn opvoeding vervaagde en naar de achtergrond verdween. Doorgaan, doorpakken, snel, taak- en vooral ook doelgericht bezig zijn. Dat vormde mijn beeld van de wereld, een helder beeld van goed en kwaad. Met deze kwaliteiten heb ik als leidinggevende in de Retail jarenlang succesvol gewerkt aan mijn carrière.
Tot een verandering van werkkring alles in beweging bracht.

In 2007 werd ik, net als alle nieuwe collega’s, uitgenodigd voor een ‘verplicht’ persoonlijk coachgesprek. Ik had geen probleem, werkte hard, was gefocust op doelen en ik vond zeker wel iets van alle anderen die minder overtuigd waren van mijn persoonlijke kernwaarden en overtuigingen. Dus waarom een coachgesprek??

De lastige vragen die je niet meer los laten

In het moeizame gesprek dat toch volgde werden alleen maar lastige vragen gesteld. Vragen die tornden aan mijn beeld van de wereld. Verschrikkelijk vond ik het!
Vragen die ik ervaarde als een poging om al mijn eigen en overgenomen normen, waarden en overtuigingen ter discussie te stellen. Dat voelde als verraad met emoties en boosheid als reactie.
Pas later, na het gesprek, merkte ik dat de vragen mij niet meer los lieten.
Het zaadje was geplant!

Van een persoonlijke aanval naar vertrouwen

Het eerste gesprek werd gevolgd door het volgende ‘verplichte’ gesprek. Geleidelijk groeide het vertrouwen dat het niet om een persoonlijke aanval ging. De nieuwsgierigheid begon het te winnen van het wantrouwen. Niet dat ik alles maar aannam, wel dat ik na begon te denken over de vragen en te twijfelen aan mijn eigen beeld.
Het zaadje was begonnen te kiemen!
Pas later besefte ik dat op dat moment een keerpunt in mijn leven, in mijn denken en in mijn zijn heeft plaatsgevonden. Er zijn nadien nog veel momenten geweest waarop ik mijn eigen overtuigingen, normen en waarden ‘tegen het licht’ heb gehouden.

“Het leven moet voorwaarts worden geleefd om achterwaarts begrepen te kunnen worden” 

Het heeft tot december 2010 geduurd voordat ik alle nieuwe indrukken en ervaringen van die voorbij gegane jaren om ging zetten in een concreet persoonlijk doel:
Ik, Joan, wil binnen vijf jaar in mijn eigen praktijk werken als zelfstandig coach en trainer.

Kwaliteiten die van pas komen

Mijn kwaliteiten van taak- en doelgericht kunnen werken kwamen nu goed van pas! Een concreet stappenplan naar het gestelde doel was snel gemaakt en gedisciplineerd uitgevoerd.
De verandering die ik in mijzelf voelde groeien, de mogelijkheid om ook vanuit een ander perspectief te kunnen kijken naar situaties waar jezelf onderdeel van bent…….
Dát gun ik iedereen. Alle weerstand tegen coaching en lastige vragen was omgeslagen in een uitnodiging naar ieder ander. JOIN!

1 februari 2015 werd mijn zelfstandige praktijk Join coaching en training opgestart.

Met de coach-opleiding en opleiding professioneel trainer aangevuld met opleidingen als NLP, DiSC, Systemisch werken met familie- én organisatieopstellingen, senioren-coaching, professionele communicatie van Phoenix, intervisie, supervisie, workshops en bovenal ook cliënten blijf ik voortdurend leren en groeien.

Op basis van gelijkwaardigheid samen onderzoeken

Als coach, begeleider, trainer en opsteller begeleid ik jou in de ontmoeting met Jezelf.
In een coachgesprek, een workshop, een training of systemische opstelling.
Taak- en doelgericht, luisterend, confronterend, spiegelend, met de juiste vragen, verhelderend en met passende vaardigheden om samen op basis van gelijkwaardigheid jouw vraag te onderzoeken.

Van Join naar Joan

Join is mijn uitnodiging aan iedereen om zichzelf te ontwikkelen. Wat ik zelf als heel positief hebt ervaren, nieuwe perspectieven, een ruimer wereldbeeld, dat gun ik iedereen!
Dankbaar ben ik voor alles wat ik met JOIN in de jaren heb kunnen brengen en ontvangen.
Het heeft mij geholpen te zijn wie ik nu kan zijn.
Achter JOIN heeft altijd Joan gestaan.
De tijd is aangebroken om met mijn eigen bijzondere naam zichtbaar te zijn.
Van JOIN naar JoanMeints.nl …coach, begeleider en trainer uit Swifterbant, Flevoland