joincoaching.nl

JIJ in de ontmoeting met jezelf

Klik……voor de nieuwe website van JoanMeints!

Coaching, begeleiding en training waarbij wij samen zoeken naar een passend perspectief voor je volgende stap in de ontmoeting met Jezelf, in de ontmoeting met jouw meesterschap.
Als jij jezelf mag voorstellen, wie stel jij dan voor?

Aanwezig in de ontmoeting

Verbinding maken met de ander is noodzakelijk om als mens te kunnen (over)leven. In elk contact, in elk samenzijn waarin jij betrokken bent, ben je deelnemer in die dialoog. De manier waarop jij dat samengaan aangaat wordt gevoed door de wijze hoe jij zelf in de ontmoeting aanwezig kunt zijn. Door je in de ontmoeting van het contact (aan)geraakt te weten maak je jouw weg naar binnen vrij en kun jij je blijven ontwikkelen naar (meer) autonomie.

Ontwikkelen is ont-wikkelen.

Ont-wikkelen is laag voor laag afpellen. Je kunt het vergelijken met het afpellen van een bloembol.
De kern komt pas vrij als alle beschermende lagen zijn afgepeld.
Jezelf in jouw kern ontmoeten betekent voor jou deuren openen, in beweging blijven en verantwoordelijkheid nemen voor het afpellen van al die beschermende lagen. Jouw beweging van het hoofd naar het hart.

Jouw Meesterschap, authentiek en autonoom, ontmaskerd

In zijn wie je werkelijk bent schuilt je kracht!  Je eigen originele IK die onafhankelijk, vrij, zelfstandig, eigenmachtig, krachtig, geloofwaardig en authentiek is. Door belemmerende- en helpende overtuigingen van elkaar te scheiden creëer jij ruimte om jouw weg te gaan en je meesterschap te ontmaskeren.

Coaching, begeleiding of training

Met coaching, begeleiding of training vergezel ik jou op jouw weg naar binnen. Spiegelend, confronterend, kennis overdragend, luisterend, staat steeds de ontmoeting van jou centraal. Coaching en begeleiding bestaat op basis van gelijkwaardigheid waarbij we samen zoeken naar een passend perspectief voor de volgende stap.

Gun jezelf de mogelijkheid om die weg te gaan.

Om:

  • Vrij te zijn om onbelemmerd nieuwe ervaringen op te doen.
  • Onvoorwaardelijk vriendschap te kunnen sluiten met jezelf.
  • Je eigen ruimte te creëren en jezelf te blijven ontmoeten.
  • Een ander perspectief toe te laten.
  • Je te kunnen blijven verbinden met de ander.
  • In het Hier-en Nu te blijven.
  • Steeds opnieuw te zijn wie je bent.
  • Het Leven volop te leven
  • Betekenis te geven aan jouw Meesterschap.

Contact…

Bel mij op: 06 4182 9111

Of klik op de button, laat je gegevens achter en ik neem contact met jou op…

Neem contact met mij op