JIJ in de ontmoeting met Jezelf

JoanMeints – Begeleiding en coaching van ondernemers in het MKB, van leidinggevenden die in het contact met de ander effectiever aanwezig willen zijn. In de praktijk voor systemische coaching, begeleiding en training staat de ontmoeting centraal. Je kunnen verbinden met jezelf én met de ander om samen (effectief) te kunnen groeien.

Kun jij werkelijk aanwezig zijn?

Verbinding maken met de ander is noodzakelijk om als mens te kunnen (over)leven. In elk contact, in elk samenzijn waarin jij betrokken bent, ben je deelnemer in die dialoog. En de manier waarop jij dat samengaan aangaat wordt gevoed door de wijze hoe jij zelf in de ontmoeting aanwezig kunt zijn. Door je in de ontmoeting van het contact (aan)geraakt te weten kun jij de verbinding ervaren.
Tegelijkertijd maak jij daarmee jouw eigen weg naar binnen vrij en kun jij je blijven ont-wikkelen naar (meer) autonomie.

Ontwikkelen is ont-wikkelen.

Iedereen heeft zijn eigen beschermende strategieën in het leven waarin je – figuurlijk – bent ingewikkeld. En ze staan een werkelijk aanwezig zijn en (aan)geraakt weten nogal eens in de weg. “Ik ben nu eenmaal wie ik ben” is een kenmerkende uitspraak die ‘pseudo-kracht’ verbeeld. De keuze maken voor persoonlijke groei staat gelijk aan de keuze om je eigen beschermende strategieën te ont-wikkelen.
(wat een hele klus kan zijn, weet ik uit eigen ervaring)

Jouw Meesterschap – ontmaskerd

In zijn wie je werkelijk bent schuilt je échte kracht! Je eigen originele IK die onafhankelijk, vrij, zelfstandig, eigenmachtig, aanwezig, verbindend, krachtig, geloofwaardig en authentiek is. Door belemmerende- en helpende overtuigingen en strategieën van elkaar te scheiden creëer jij ruimte om jouw eigen weg te gaan en je meesterschap te ontmaskeren.
In wie je werkelijk bent vindt je de bron van het effectief contact! Want het zijn die ontmoetingen waarin je verbonden kunt zijn, die als werkelijk effectief worden ervaren.

Coaching, begeleiding of training

Met coaching, begeleiding of training vergezel ik jou op jouw weg naar binnen. Spiegelend, confronterend, kennis overdragend, luisterend, staat steeds de ontmoeting van jou centraal. Niemand en geen situatie is gelijk. Ik werk met wat zich aandient én wat op dat moment nodig is. Binnen de kaders van ons contact en gemaakt contract.

Creëer ruimte door te ont-wikkelen

Zodat….

 • Jij werkelijk in de ontmoeting aanwezig kunt zijn,

  • en daarmee veel effectiever wordt in het contact.

   • Nieuwe perspectieven en inzichten mogen ontstaan,

    • en er mogen zijn.

     • Je steeds opnieuw kunt zijn wie je werkelijk bent,

      • zonder die ingewikkelde maskers.

       • Je betekenis kunt geven aan jouw Meesterschap,

        • onvoorwaardelijk vriendschap sluitend met jezelf.

        Bel naar Joan, of ga naar de contactpagina, of